L'espai per compartir materials
de català com a llengua estrangera,
L2 o llengua addicional
Slide Image

Recursos culturals

8 Ways to say Hello and Goodbye | Super Easy Catalan 1
How similar is Catalan to your language? | Super Easy Catalan 7
La història del català (il·lustrada)
La llengua

Propostes a les xarxes