L'espai per compartir materials
de català com a llengua estrangera,
L2 o llengua addicional
Slide Image

Recursos culturals

"M'he estimat molt la vida", de Vicent Andrés Estellés [projecte Poesia Dibuixada]
Les perífrasis de probabilitat i de dubte | 6/55 | UPV
Els 15 accents diacrítics | OK CATALÀ | 4K
Capítol 3. La història de la "tarda" i el "vespre"

Propostes a les xarxes