L'espai per compartir materials
de català com a llengua estrangera,
L2 o llengua addicional
Slide Image

Recursos culturals

Exposicions a l'aula: reforçament i retroalimentació - Gemma Balaguer
4. La presentació oral - Ïo Valls
3. La posició corporal i la gestualitat - Ïo Valls
2. La gestió de la confiança a l'escenari - Ïo Valls

Propostes a les xarxes