L'espai per compartir materials
de català com a llengua estrangera,
L2 o llengua addicional
Slide Image

Recursos culturals

TOP 3 vaques literàries - Paraula de Mixa
Correcció d'una expressió escrita de C1 del tipus article d'opinió
Pronoms febles 1: INTRODUCCIÓ (🔈 CAT)
El vocabulari de la família

Propostes a les xarxes