Contingut: #- Relació entre discursos i objectius comunicatius i funció estètica i funció expressiva del llenguatge