Contingut: #- Revisió de les normes bàsiques de pronunciació del català en el moment de la lectura dels textos