Contingut: #Els que poden sorgir en la comprensió dels textos poètics triats (si sorgeixen o si són rellevants per tal de reforçar continguts tractats anteriorment)