Contingut: #Expressions temporals per ancorar el temps del text al passat