Contingut: #Les estructures de comparació, de possibilitat i d’opinió