Contingut: #- Apropament deductiu/inferencial al vocabulari més bàsic de cada text poètic a partir de la reflexió metalingüística