Contingut: #- Apropament al gènere poètic en català: coneixement dels noms d’alguns autors considerats assequibles per a l’aprenent de català com a LE o L2 en els nivells intermitjos