Contingut: #- Petita conversa (opcional) sobre l’abast o la importància de la poesia en les seves vides o en els diferents països d’on provenen.