Contingut: #Tècnica dels cadàvers exquisits (mostres reals de l’àmbit pictòric)