Crèdits

Didacteca.cat és una iniciativa conjunta de SERCLE i el projecte LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya, amb la col·laboració de desenes de docents que volen compartir el seu coneixement en obert i posar-lo a disposició de tothom.