Elga Cremades Cortiella

Apunts d’història de la llengua

Recursos: B1B2
Durada: 3 hores
Conèixer figures rellevants de la història de la llengua catalana. Dominar els passats. Narrar una biografia.

OBJECTIUS

Conèixer figures rellevants de la història de la llengua catalana.
Dominar els passats.
Narrar una biografia.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Cremades-Apunts_historia_llengua.pdf(208 KiB)

Continguts gramaticals

Temps del passat.

Continguts lèxics

Biografies, llengua, història de la llengua.

Continguts socioculturals

Pompeu Fabra i altres lingüistes catalans.

Continguts discursius

Biografia.

Habilitats treballades

Expressió oral, Expressió escrita, Comprensió oral, Comprensió escrita, Interacció oral.

Context educatiu

Educació secundària fora del domini lingüístic, Universitats de fora del domini lingüístic, Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Textos escrits.