Estel Llansana Martínez

Ara i abans: present i imperfet

Recursos: A1A2
Durada: 6 hores
Introduir els temps del passat treballant l'imperfet (i per tant els records, la infantesa, comparant l'abans amb l'ara).

OBJECTIUS

Introduir els temps del passat treballant l’imperfet (i per tant els records, la infantesa, comparant l’abans amb l’ara).
Fer descobrir als alumnes un escriptor català actual: Quim Monzó.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Llansana-Unitat_didactica_passat.pdf(3 MB)

Continguts gramaticals

La conjugació de l’imperfet, les estructures de comparació, de possibilitat i d’opinió i un repàs dels continguts d’A1, com ara la conjugació del present (indicatiu), els possessius i els interrogatius.

Continguts lèxics

Activitats quotidianes, família, descripció de persones, aficions, etc.

Continguts socioculturals

Entendre, descriure, narrar i intercanviar informació sobre activitats, coses i persones del passat, i també de comparar-les amb les del present.

Continguts foneticofonològics

Accent tònic a la conjugació de l’imperfet, tant en els verbs regulars com en els irregulars.

Continguts ortogràfics

Accents de l’imperfet, diferències amb el castellà (només nosaltres i vosaltres, no jo/tu/ell/ells).

Habilitats treballades

Expressió oral, Expressió escrita, Comprensió oral, Comprensió escrita, Interacció oral.

Context educatiu

Universitats de dins del domini lingüístic, Universitats de fora del domini lingüístic, Educació d’adults dins del domini lingüístic, Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Textos escrits, Arxius sonors, Arxius audiovisuals