Georgina Alvarez

Bojos per les sèries

Recursos: A2B1
Durada: 1 hora
Aprendre vocabulari sobre el món audiovisual. Familiaritzar-se amb sèries catalanes.

OBJECTIUS

Aprendre vocabulari sobre el món audiovisual.
Familiaritzar-se amb sèries catalanes.
Fer recomanacions audiovisuals.
Escriure una entrada de bloc.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Alvarez_GAM-Bojos_per_les_series.pdf(1 MB)

Continguts gramaticals

El condicional en contextos de recomanacions i hipòtesis.

Continguts lèxics

Vocabulari audiovisual, descripció de persones/personatges.

Continguts socioculturals

El món de les sèries en català.

Continguts discursius

Organització d’una entrada de bloc.

Habilitats treballades

Expressió oral, Expressió escrita, Comprensió escrita, Interacció oral.

Context educatiu

Universitats de dins del domini lingüístic, Universitats de fora del domini lingüístic, Educació d’adults dins del domini lingüístic, Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Textos escrits.