Maria Lacueva Lorenz

Cançó «Camals mullats»: la ciutat

Recursos: A1A2
Durada: 20-40 minuts
Practicar la morfologia de noms i adjectius. Aprendre vocabulari sobre la ciutat i la casa.

OBJECTIUS

Practicar la morfologia de noms i adjectius.
Aprendre vocabulari sobre la ciutat i la casa.
Opinar sobre una ciutat.
Escoltar música en català.
Conèixer alguns aspectes de València.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Lacueva-Camals_mullats_explotacio_didactica.pdf(78 KiB)

Continguts gramaticals

Morfologia de noms i adjectius.

Continguts lèxics

La ciutat, mitjans de transport, elements de la casa o els edificis.

Continguts socioculturals

Elements urbans, històrics i culturals de València.

Habilitats treballades

Expressió escrita, Comprensió oral, Mediació.

Context educatiu

Universitats de dins del domini lingüístic, Universitats de fora del domini lingüístic, Educació d’adults dins del domini lingüístic, Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Textos escrits, Arxius sonors, es pot acompanyar amb imatges que ajuden a explicar alguns aspectes de la cançó (fotos dels carrers o barris, Estellés, FAI, Basset, del grup La gossa sorda, etc.)