Maria Lacueva Lorenz

Com es diu?

Recursos: A1
Durada: 20 minuts
Interrogatius d'on, on, com i què; verbs DIR i DIR-SE; verbs PODER, SABER, REPETIR.

OBJECTIUS

Començar a parlar.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Lacueva-CAT1_vocabulari_1r_dia.pdf(1 MB)

Continguts gramaticals

Interrogatius d’on, on, com i què; verbs DIR i DIR-SE; verbs PODER, SABER, REPETIR.

Continguts lèxics

Vocabulari bàsic relacionat amb el paisatge lingüístic dels PPCC; per favor/ si us plau.

Continguts socioculturals

Elements de la vida quotidiana als PPCC.

Habilitats treballades

Expressió oral, Comprensió escrita, Interacció oral.

Context educatiu

Educació primària dins del domini lingüístic, Educació primària fora del domini lingüístic, Educació secundària dins del domini lingüístic, Educació secundària fora del domini lingüístic, Universitats de dins del domini lingüístic, Universitats de fora del domini lingüístic, Educació d’adults dins del domini lingüístic, Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Textos escrits, imatges.