Carme Calduch Rios

Conversa d’ascensor

Recursos: A2B1B2C1C2
Durada: 10-20 minuts
Practicar les converses espontànies de durada curta i de poca profunditat, sobre temes molt diversos de la vida quotidiana.

OBJECTIUS

Practicar les converses espontànies de durada curta i de poca profunditat, sobre temes molt diversos de la vida quotidiana.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Calduch-Conversa_d_ascensor.pdf(93 KiB)

Continguts lèxics

Temes quotidians.

Continguts discursius

Cohesió i coherència discursiva.

Altres continguts

Espontaneïtat, fluïdesa.

Habilitats treballades

Expressió oral, Interacció oral.

Context educatiu

Educació secundària dins del domini lingüístic, Educació secundària fora del domini lingüístic, Universitats de dins del domini lingüístic, Universitats de fora del domini lingüístic, Educació d’adults dins del domini lingüístic, Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Textos escrits, fitxes amb els temes (annex a l’explicació de la dinàmica de l’aula).