Jon Landa Diestro

El pis

Recursos: A2B1B2
Durada: 1,5 hores
Expressar obligació, expressar sentiments, relatar accions.

OBJECTIUS

Expressar obligació, expressar sentiments, relatar accions.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Landa-UD_El_pis.pdf(272 KiB)

Continguts gramaticals

Present d’indicatiu, indefinit, imperfet (del text del curtmetratge), condicional, introducció al present de subjuntiu; perífrasis i fórmules d’obligació: haver de + inf., caldre + que + subj., s’ha de + inf.

Continguts lèxics

Voler, agradar, odiar, suportar, buscar + que + subj.; és important, recomanable, necessari, cal + inf. /+ que + inf.; fórmula que n’és, de…; expressions amb el verb fer (´el dinar, ´tard, ´les feines de casa); presentar-se a un examen, ser de bona fe. El vídeo conté poc text i, per tant, poc vocabulari, però a l’hora de fer-ne la descripció se n’extreu molt lèxic de la casa i també adjectius i conceptes descriptius, tant físics com de caràcter.

Continguts socioculturals

Compartir allotjaments d’estudiants.

Habilitats treballades

Expressió oral, Comprensió oral, Comprensió escrita, Interacció oral.

Context educatiu

Universitats de dins del domini lingüístic, Universitats de fora del domini lingüístic, Educació d’adults dins del domini lingüístic, Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Arxius audiovisuals.