Elga Cremades Cortiella

Ens movem per Tarragona

Recursos: A1A2
Durada: 1,5 hores
Conèixer els elements de la ciutat. Descriure la ciutat. Orientar-se per la ciutat.

OBJECTIUS

Conèixer els elements de la ciutat.
Descriure la ciutat.
Orientar-se per la ciutat.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Cremades-ciutats.pdf(894 KiB)

Continguts gramaticals

Direccions, posició de l’adjectiu respecte al nom.

Continguts lèxics

La ciutat.

Continguts socioculturals

Tarragona, Lluís Gavaldà.

Continguts discursius

La descripció.

Habilitats treballades

Expressió oral, Comprensió oral, Comprensió escrita, Interacció oral.

Context educatiu

Educació secundària fora del domini lingüístic, Universitats de fora del domini lingüístic, Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Textos escrits.