Georgina Alvarez

Estimar la vida

Recursos: A2B1B2C1
Durada: 40 minuts
Llegir i entendre la poesia; reflexionar sobre la vida.

OBJECTIUS

Llegir i entendre la poesia; reflexionar sobre la vida.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Alvarez_GAM-Estimar_la_vida.pdf(884 KiB)

Continguts gramaticals

El pretèrit perfet.

Continguts lèxics

Vocabulari del menjar (avançat).

Continguts socioculturals

La poesia catalana.

Continguts discursius

El vers lliure en poesia.

Habilitats treballades

Expressió escrita, Comprensió oral, Comprensió escrita, Interacció oral, Mediació.

Context educatiu

Educació secundària dins del domini lingüístic, Educació secundària fora del domini lingüístic, Universitats de dins del domini lingüístic, Universitats de fora del domini lingüístic, Educació d’adults dins del domini lingüístic, Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Textos escrits, Arxius audiovisuals.