Elga Cremades Cortiella

Festes i tradicions: Tinc castanyes

Recursos: B1B2
Durada: 1,5 hores
Conèixer algunes festes i tradicions catalanes. Parlar de la Castanyada.

OBJECTIUS

Conèixer algunes festes i tradicions catalanes.
Parlar de la Castanyada.
Llegir un text d’opinió.
Mirar i entendre un capítol d’una sèrie televisiva catalana.
Conèixer vocabulari col·loquial.
Reflexionar sobre els prejudicis.
Expressar opinions.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Cremades-Tinc_castanyes.pdf(229 KiB)

Continguts gramaticals

Expressió d’opinions.

Continguts lèxics

Vocabulari de les tradicions, fraseologia.

Continguts socioculturals

Tradicions catalanes, prejudicis.

Continguts discursius

Textos d’opinió.

Habilitats treballades

Expressió oral, Expressió escrita, Comprensió oral, Comprensió escrita.

Context educatiu

Educació secundària fora del domini lingüístic, Universitats de fora del domini lingüístic, Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Textos escrits, Arxius audiovisuals.