Helena Pujol Bech

Generacions

Recursos: B2
Durada: 2 hores

OBJECTIUS

  • Utilitzar adequadament els temps del passat
  • Adquirir vocabulari relacionat amb les persones i les generacions
  • Entendre el complement predicatiu
  • Utilitzar adequadament els pronoms febles
  • Entendre el funcionament dels adjectius variables i invariables
  • Utilitzar adequadament els temps del passat
  • Adquirir vocabulari relacionat amb les persones i les generacions
  • Entendre el complement predicatiu
  • Utilitzar adequadament els pronoms febles
  • Entendre el funcionament dels adjectius variables i invariables
"]