Jon Landa Diestro

I això, què és?

Recursos: A2B1B2
Durada: Indefinida
Treballar l'expressió de la probabilitat a través d'imatges que representen conceptes socioculturals de diferents zones del domini lingüístic.

OBJECTIUS

Treballar l’expressió de la probabilitat a través d’imatges que representen conceptes socioculturals de diferents zones del domini lingüístic.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Landa-I_aixo_que_es.pptx(27.7MB)

Continguts gramaticals

Probabilitat (deure + infinitiu, potser, pot ser, pot ser que, probablement, possiblement, etc.).

Continguts lèxics

Alimentació, natura, ciutat, història, religió, fauna, flora, festes.

Continguts socioculturals

Gastronomia, festes, geografia, religió, història, natura.

Habilitats treballades

Expressió oral, Comprensió oral, Comprensió escrita, Interacció oral, Mediació, Treball de recerca cultural (CE, CO).

Context educatiu

Educació primària dins del domini lingüístic, Educació primària fora del domini lingüístic, Educació secundària dins del domini lingüístic, Educació secundària fora del domini lingüístic, Universitats de dins del domini lingüístic, Universitats de fora del domini lingüístic, Educació d’adults dins del domini lingüístic, Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Arxius audiovisuals.