Elga Cremades Cortiella

Jenifer

Recursos: B1B2
Durada: 2 hores
Conèixer estereotips culturals catalans. Practicar la comprensió oral. Practicar l'expressió oral.

OBJECTIUS

Conèixer estereotips culturals catalans.
Practicar la comprensió oral.
Practicar l’expressió oral.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Cremades-Jenifer.pdf(3 MB)

Continguts gramaticals

Temps verbals; expressió “jo que…”

Continguts lèxics

Prejudicis i tòpics

Continguts socioculturals

Grup de música Els Catarres; estereotips sobre la societat catalana.

Continguts foneticofonològics

Entonació.

Continguts discursius

Expressió d’opinions.

Habilitats treballades

Expressió oral, Expressió escrita, Comprensió oral, Comprensió escrita, Interacció oral, Interacció escrita.

Context educatiu

Educació secundària fora del domini lingüístic, Universitats de fora del domini lingüístic, Educació d’adults dins del domini lingüístic, Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Textos escrits, Arxius audiovisuals.