Estel Llansana Martínez

Joc de conjugació dels verbs irregulars en present

Recursos: A1
Durada: 2 hores
Consolidar la conjugació dels verbs irregulars en present.

OBJECTIUS

Consolidar la conjugació dels verbs irregulars en present.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Llansana-Joc_verbs_irregulars_present_llansana_instruccions.pdf(30 KiB)
Llansana-Joc_verbs_irregulars_present_llansana_documents_classe.pdf(81 KiB)

Continguts gramaticals

Practicar la conjugació dels verbs irregulars en present.

Continguts lèxics

Accions quotidianes, accions.

Continguts foneticofonològics

Sons corresponents a la grafia “ig”, “qu”, “c”, “j”, “g”, “ll”, diftongs…

Habilitats treballades

Expressió oral, Expressió escrita, Comprensió oral, Comprensió escrita.

Context educatiu

Universitats de dins del domini lingüístic, Universitats de fora del domini lingüístic, Educació d’adults dins del domini lingüístic, Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Textos escrits.