Estel Llansana Martínez

Joc de descoberta de la conjugació dels verbs regulars en present

Recursos: A1
Durada: 2 hores
Deduir la conjugació dels verbs regulars en present en català.

OBJECTIUS

Deduir la conjugació dels verbs regulars en present en català.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Llansana-Joc_descoberta_conjugacio_verbs_regulars_present_document_classe.pdf(87 KiB)
Llansana-Joc_descoberta_conjugacio_verbs_regulars_present_llansana_instruccions.pdf(30 KiB)

Continguts gramaticals

Conjugació dels verbs regulars en present en català.

Continguts lèxics

Accions quotidianes i usuals.

Continguts foneticofonològics

Sons corresponents a la grafia “ig”, “qu”, “c”, “j”, “g”, “ll”, diftongs…

Habilitats treballades

Comprensió escrita.

Context educatiu

Universitats de dins del domini lingüístic, Universitats de fora del domini lingüístic, Educació d’adults dins del domini lingüístic, Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Cartes.