Carme Calduch Rios

Lectura de “Veïns” d’Isabel-Clara Simó

Recursos: B1
Durada: 1 hora
Conjugació de verbs en present i en passat perifràstic.

OBJECTIUS

Treballar el vocabulari de les accions quotidianes i la rutina.
Practicar la pronunciació amb la lectura en veu alta.
Comprendre un text literari.
Revisar els temps del present i el passat perifràstic.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Calduch-Veïns_Isabel_Clara_Simo_Accions_quotidianes.pdf(571 KiB)

Continguts gramaticals

Conjugació de verbs en present i en passat perifràstic.

Continguts lèxics

Rutina, accions quotidianes, accions habituals.

Habilitats treballades

Comprensió escrita.

Context educatiu

Educació secundària dins del domini lingüístic, Educació secundària fora del domini lingüístic, Universitats de dins del domini lingüístic, Universitats de fora del domini lingüístic, Educació d’adults dins del domini lingüístic, Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Textos escrits.