Martina Monllau

L’oca dels hàbits

Recursos: A1A2B1
Durada: 20 minuts
Parlar de les activitats quotidianes.

OBJECTIUS

Practicar els verbs en present d’indicatiu.
Parlar de les activitats quotidianes.
Informar de la freqüència d’algunes activitats.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Oca present indicatiu_nivell A i B1_Martina Monllau Queral – Martina MQ.pdf(1 MB)

Continguts gramaticals

Els verbs regulars i irregulars del present d’indicatiu.
Els verbs reflexius.
Expressions temporals.

Continguts lèxics

Verbs que indiquen activitats quotidianes.
Parts del dia.

Continguts socioculturals

Conéixer les rutines dels companys de classe.

Continguts foneticofonològics

Repàs de la pronúncia dels verbs en present d’indicatiu.

Continguts ortogràfics

Canvis ortogràfics en els verbs de la primera conjugació: ç/c, j/g, c/qu, g/gu.

Habilitats treballades

Expressió oral, Interacció oral.

Context educatiu

Educació secundària dins del domini lingüístic,
Educació secundària fora del domini lingüístic,
Universitats de dins del domini lingüístic,
Universitats de fora del domini lingüístic,
Educació d’adults dins del domini lingüístic,
Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

El tauler i un dau.