David Ginebra Domingo

Mirall trencat

Recursos: B1B2
Durada: 2,5 hores
Comprendre un text literari, debatre la psicologia dels personatges, repassar pronoms, conèixer la Barcelona d'abans de la guerra.

OBJECTIUS

Comprendre un text literari, debatre la psicologia dels personatges, repassar pronoms, conèixer la Barcelona d’abans de la guerra.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Ginebra-Merce_Rodoreda.pdf(44 KiB)

Continguts gramaticals

Pronoms.

Continguts socioculturals

La Barcelona d’abans de la guerra.

Habilitats treballades

Expressió oral, Comprensió escrita, Interacció oral, Interacció escrita.

Context educatiu

Universitats de fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Textos escrits.