Joana Àlvarez

Poder de seducció… per a un món millor?

Recursos: C1
Durada: Tres sessions de 2 h 15 minuts
Disseny d'una campanya publicitària

OBJECTIUS

-Dissenyar una campanya publicitària

-Opinar sobre publicitat

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

interactive-content-poder-de-seduccio(MB)

-Expressar acord i desacord

-Expressar una opinió

Argumentar una opinió

-La combinació pronominal de CD + CI

-Revisió de l’imperatiu

-Llenguatge publicitari