Carme Calduch Rios

Presentacions amb la sèrie Arròs Covat

Recursos: A1A2
Durada: 30-40 minuts
CONJUGACIÓ DE VERBS DIR-SE, SER, VIURE, ESTAR, TREBALLAR. VERBS I VOCABULARI PER PRESENTAR-SE DE FORMA BÀSICA. EXPRESSIÓ ORAL, EXPRESSIÓ ESCRITA, COMPRENSIÓ ORAL.

OBJECTIUS

Practicar la comprensió oral de textos breus i senzills per presentar-se i donar infomació bàsica sobre u mateix (text en primera persona).

Treballar les expressions relacionades amb les presentacions (dir-se, ser, viure, estar…).

Formular preguntes sobre el contingut del vídeo per practicar la interrogació (text en tercera persona).

Practicar l’expressió oral a partir de la informació del vídeo (presentar el persontatge en tercera persona).

Practicar l’expressió escrita. Com a pas final, escriure la presentació del personatge.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Calduch-Arros_covat.pdf(92 KiB)

Continguts gramaticals

Conjugació de verbs dir-se, ser, viure, estar, treballar.

Continguts lèxics

Verbs i vocabulari per presentar-se de forma bàsica

Continguts socioculturals

Barris de Barcelona

Habilitats treballades

Expressió oral, Expressió escrita, Comprensió oral

Context educatiu

Educació secundària dins del domini lingüístic, Educació secundària fora del domini lingüístic, Universitats de dins del domini lingüístic, Universitats de fora del domini lingüístic, Educació d’adults dins del domini lingüístic, Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Textos escrits, Arxius sonors