Helena Pujol Bech

Set raons per estimar els meus pares

Recursos: B1B2
Durada: Trimestral
Promoure la lectura en llengua catalana a través de la guia didàctica.

OBJECTIUS

Promoure la lectura en llengua catalana a través de la guia didàctica.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Pujol-Set_raons_per_estimar_els_meus_pares.pdf(356 KiB)

Continguts lèxics

Vocabulari sobre la família.

Continguts socioculturals

La família.

Habilitats treballades

Expressió escrita, Comprensió escrita.

Context educatiu

Educació primària dins del domini lingüístic, Educació primària fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Textos escrits.