Elga Cremades Cortiella

Tinc ritme

Recursos: B1B2
Durada: 2 hores
Treballar el vocabulari de la platja i les vacances. Parlar d'experiències passades.

OBJECTIUS

Treballar el vocabulari de la platja i les vacances.
Parlar d’experiències passades.
Debatre actituds i prejudicis en alguns contextos.
Entendre un capítol d’una sèrie.
Entendre algunes cançons en català.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Cremades-Tinc_ritme.pdf(517 KiB)

Continguts lèxics

Vocabulari de la platja i les vacances, expressions col·loquials.

Continguts socioculturals

El turisme, els prejudicis sobre la platja, les vacances.

Continguts discursius

Expressió d’opinions, la cançó, descripcions, narracions.

Habilitats treballades

Expressió oral, Expressió escrita, Comprensió oral, Comprensió escrita, Interacció oral.

Context educatiu

Educació secundària fora del domini lingüístic, Universitats de fora del domini lingüístic, Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Textos escrits, Arxius audiovisuals.