Helena Pujol Bech

Tot un món

Recursos: A1
Durada: 20 minuts
Practicar la primera i la tercera persona del present d'indicatiu.

OBJECTIUS

Practicar la primera i la tercera persona del present d’indicatiu.

Buscar tots els personatges que corresponen a les preguntes (Unitat 1 – Tot un món).

Cada alumne té una fitxa que correspon a un personatge català diferent. Els aprenents s’han de fer preguntes per trobar a qui correspon cada característica.

DOCUMENTS

Descarrega’t els documents d’aquest recurs:

Pujol-UNITAT_1_Tot_un_mon.pdf(24 KiB)

Habilitats treballades

Expressió oral, Comprensió escrita, Interacció oral.

Context educatiu

Educació d’adults fora del domini lingüístic.

Materials i recursos

Textos escrits.

Un exemple d’exercici